Regenerativ opbremsning: hvordan virker det?

MGs elbiler er som standard udstyret med et regenererende bremsesystem. Denne teknologi gør det muligt at genindvinde energi, som frigøres under deceleration med henblik på at maksimere din rækkevidde. Læs mere for at få oplysninger om alt det, du behøver at vide om regenerativ opbremsning.

En elmotor besidder nogle meget nyttige fordele. Såsom en meget høj effektivitet. Eller dens høje moment, som er tilgængeligt straks helt fra stilstand, hvilket garanterer, at en elbil tilbyder attraktiv performance. En anden fordel ved en elmotor er, at den fungerer som en generator, når den roterer i modsat retning.

Fra strømforsyning til opladning

Sidstnævnte er naturligvis ideelt i en elbil. Og det er lige præcis det, der sker. Når du slipper speederen, fungerer elmotoren øjeblikkeligt som en generator. Den anvender den kinetiske energi, som frigives, mens bilen bevæger sig fremad, og begynder at genoplade batteriet. Dette får bilen til at decelerere mere kraftigt end normalt, afhængigt af den valgte funktion.

Et antal regenereringsfunktioner i din MG giver dig mulighed for at beslutte, om bilen skal fortsætte med at rulle så frit som muligt, eller om bilen skal decelerere kraftigere for at genindvinde mere energi. Bilen har selvfølgelig stadig normale bremser, så hvis du træder tilstrækkeligt hårdt på bremsepedalen, aktiveres de almindelige bremser, så du kan standse.

Kørsel med en pedal

I den ”mest kraftfulde” regenereringsfunktion er bremseeffekten så tydelig, at du næsten ikke behøver en bremsepedal mere. Dette kendes også som ”kørsel med en pedal”. Efter kort tid vil du føle dig meget tryg ved denne nye måde at køre på.

Afhængigt af den valgte regenererende bremsefunktion lyser stoplyset øjeblikkeligt, når du slipper speederen, og den regenerative opbremsning aktiveres med en vis bremsekraft.

Ideelt i bytrafik

Naturligvis ønsker du ikke, at det regenererende bremsesystem aktiveres hver gang, du slipper speederen under kørsel med høj hastighed på motorvejen. I disse situationer kan du deaktivere systemet. I så fald fortsætter bilen med at rulle så frit som muligt. Præcis som du er vant til og uden at bagvedkørende trafikanter alarmeres af din bils stoplys.

Men særligt ved bykørsel med mange trafiklys eller ved kørsel i tæt trafik i myldretiden, hvor du slipper speederen meget ofte, kommer det regenererende bremsesystem til sin ret. Og dermed kan du genindvinde megen ekstra energi til at optimere din rækkevidde. Erfaringen viser, at du ikke længere ønsker dig noget andet under bykørsel, når først du har vænnet dig til ”kørsel med en pedal”.

Ups! Dit tilbehør matcher ikke

Du har tilbehør i kurven, som ikke matcher den bil, som du skal til at bygge. Vælger du Byg din bil, fjernes tilbehør i kurven, som ikke matcher din bil.