Handelsbetingelser

Her forefindes de generelle handelsbetingelser for Nellemann A/S.

 

Generelle oplysninger

Nellemann A/S CVR-nr. 18036800

Jens Juuls Vej 14 8260 Viby J

Tlf. (+45) 86 28 28 22

www.mgmotors.dk

Mail: info@nellemann.dk

 

www.mgmotors.dk er en onlineportal, der drives af MG Motor Danmark A/S, (CVR-nr. 41321261), Hauløkkevej 4, 7000 Fredericia, e-mail info@mgmotors.dk.

 

MG Motor Danmark A/S er den danske importør af biler mærket MG. Nellemann A/S er eneforhandler af MG biler i Danmark.

 

Generelle handelsbetingelser for Nellemann A/S

 

Dette er de generelle vilkår og handelsbetingelser, der gælder, når en aftale indgås med Nellemann A/S uanset aftalens form.

 

1.  PRODUKTER OG PRISER

 

www.mgmotors.dk kan biler af mærket MG samt bilrelaterede produkter bestilles/købes. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og eventuelle prisstigninger.

 

Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner og vises inkl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for valutaændringer, force majeure og afgiftsændringer.

 

1.1  Regulering af købesummen

 

  1. Afgiftsændringer

 

Såfremt der efter aftalens indgåelse sker ændringer vedrørende afgifter eller lignende ydelser, der skal betales i anledning af bilens salg og/eller registrering, skal den i slutsedlen anførte kontantpris, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.

 

Er der i slutsedlen alene anført en samlet byttepris for forhandlerens salg af en bil og køb af en anden, er parterne frigjort fra nærværende slutseddel i tilfælde af afgiftsændringer. Eventuelt bestilt ekstraudstyr afregnes dog efter dagspris.

 

1.2  Afgifter – specifikation

 

Moms og registreringsafgift specificeres i købekontrakt/kontantsalgserklæring/faktura. Køber er bekendt med de med det købte køretøj forbundne afgifter i form af privatanvendelsesafgift, vægtafgift eller brændstofforbrug, beskatning m.v.

 

2.  PERSONLIGE OPLYSNINGER

 

For at du kan indgå en aftale med Nellemann A/S, skal du lade dig registrere med bl.a. følgende personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR/CPR – nummer og forsikringsselskab samt oplysninger om bilen.

 

Vi registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne indregistrere bilen i dit navn, levere bilen til dig, til administrationen af din MG-garanti og til kontakt vedrørende kundeundersøgelser.

 

MG Motors Danmark A/S og Nellemann A/S behandler dine oplysninger for at kunne opfylde ovennævnte formål.

 

Nellemann A/S behandler oplysningerne i forbindelse med indregistrering og udlevering af bilen. Du kan

læse mere om Nellemann A/S’s behandling af dine oplysninger på https://nellemann.dk/privatlivspolitik/.

 

MG Motors Danmark A/S behandler oplysningerne til administrationen af din MG-garanti samt til kontakt vedrørende kundeundersøgelser. Personoplysningerne opbevares hos MG Motor Danmark A/S indtil garantien er udløbet, hvorefter oplysningerne slettes medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag. Oplysninger om bilen opbevares i hele bilens levetid. Du kan læse mere om MG Motor Danmark A/S’s behandling af dine oplysninger på https://mgmotors.dk/persondatapolitik/.

 

Til administration af din MG-garanti videregives/deles oplysninger om bilen, herunder stelnummer og relaterede tekniske oplysninger med SAIC Motor Europe B.V. og SAIC Motor (China). Oplysninger om bilen opbevares i hele bilens levetid.

 

3.  DIVERSE

 

3.1  Vilkår for bilkøb

 

  • Købsaftaler

 

Der tages forbehold for, at en købsaftale først er indgået, når MG Motor Danmark A/S og Nellemann A/S, har haft lejlighed til at godkende ordren, jf. aftalelovens §9. Derudover tages der forbehold for trykfejl, udsolgte varer og eventuelle prisstigninger.

 

Der er ikke indgået en bindende købsaftale før køber har modtaget en slutseddel fra Nellemann A/S og køber har underskrevet denne.

 

3.1.2  Køb og betaling

 

www.mgmotors.dk kan der betales med følgende betalingskort: Dankort/Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard og MobilePay. Der kan være kortgebyr forbundet med de individuelle betalingskort.

 

Ved bestilling betales der et depositum på kr. 5.000,00, depositummet trækkes fra din konto umiddelbart efter gennemførelsen af din bestilling.

 

De data, køber sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun betalingsudbyderen Nets, der kan læse dem.

 

Der kan aldrig trækkes et større eller mindre beløb, end det, du som køber har godkendt ved købet.

 

Ved levering / afhentning betales restbeløbet til Nellemann A/S. Med restbeløbet menes den samlede købesum på dit Køretøj fratrukket det allerede betalte depositum. Der tages kun imod elektronisk bankoverførsel.

 

Du modtager en slutseddel før eller i forbindelse med leveringen og en faktura, når bilens fulde pris er overført til Nellemann A/S. Betalingen skal være Nellemann A/S i hænde, inden bilen kan udleveres.

 

4.  SLUTSEDDEL FOR BILKØB

 

  • Ved fjernkøb

 

Handelsbetingelserne er at finde på www.mgmotors.dk, hvis du som køber vil gøre dig bekendt med disse inden bilkøbet. Når du har bestilt en bil på www.mgmotors.dk, vil du modtage en kvitteringsmail, hvori de omtalte handelsbetingelser også vil fremgå. Ydermere udleverer Nellemann A/S oplysninger om standardvilkår i slutsedlen.

 

  • Ved køb i showroom

 

Handelsbetingelserne er at finde på www.mgmotors.dk, hvis du som køber vil gøre dig bekendt med disse inden bilkøbet. Når du har bestilt en bil på www.mgmotors.dk, vil du modtage en kvitteringsmail, hvori de omtalte handelsbetingelser også vil fremgå. Ydermere udleverer Nellemann A/S oplysninger om standardvilkår i slutsedlen.

 

5.  REGISTRERINGSATTEST

 

Ved både fjernkøb og køb i showroom modtager du i forbindelse med dit køb en midlertidig registreringsattest, hvorefter den permanente registreringsattest bliver eftersendt fra SKAT efter 5-8 dage.

 

6.  LEVERING

 

Du afhenter bilen på det showroom som er valgt ved bestilling. Du hæfter selv for eventuelle transportudgifter, der måtte være forbundet med afhentning af bilen.

 

7.  FORSINKELSE AF LEVERING

 

Såfremt levering af det købte forsinkes på grund af krig, jordskælv, strejke, lockout eller anden uden for sælgerfirmaets råden værende hindring, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering, forlænges leveringsfristen med 30 dage, og køberen kan ikke gøre krav på nogen erstatning, men er pligtig til at modtage det købte, medmindre køberen har betinget sig levering nøjagtig til bestemt tid.

 

Køber kan, når levering ikke kan ske til aftalt tid, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

 

8.  GARANTI

 

Eventuelle garantivilkår fremgår af slutsedlens forside eller udleveres særskilt.

 

En eventuel garanti begrænser ikke købelovens reklamations-bestemmelser i forbrugerkøb. Ved modtagelse af ny MG-bil er køber forpligtet til at:

  • kontrollere, at bilen er i orden, uden synlige skader eller defekter samt at bilen svarer til bilen beskrevet i salgsslutsedlen

 

  • kontrollere, at bilen leveres med alle nødvendige dokumenter, herunder servicehæftet samt sikre sig forklaring heraf

 

  • sætte sig ind i frister og vilkår for garanti samt ”ejerens ansvar”, samt sikre sig forklaring heraf

 

  • sætte sig ind i betydning og vigtighed af regelmæssig vedligeholdelses eftersyn, samt sikre sig forklaring heraf

 

9.  REKLAMATIONSRET

 

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb, herunder biler.

 

Når du handler hos os, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd.

 

Der er kun tale om mangler i købelovens forstand, hvis manglen har været til stede på det tidspunkt, du som køber fik bilen leveret.

 

Der kan ikke efter leveringen reklameres over fejl, som du er blevet gjort opmærksom på senest ved handlens indgåelse.

 

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved bilen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

 

Specifikationer om bilens stand oplyses i produktbeskrivelsen, bilens stand ved levering vil fremgå heraf.

 

10.  FORTRYDELSESRET

 

10.   1 Ved fjernkøb

 

Ved fjernkøb forstås aftaler der er indgået i overensstemmelse med reglerne i forbrugeraftalelovens § 18 vedrørende aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted.

 

I tilfælde af fjernsalg, har du som forbruger 14 dages fortrydelsesret.

 

Hvis du som forbruger ønsker at fortryde dit køb, skal du inden 14. dage fra modtagelsen af bilen give Nellemann A/S meddelelse herom. Meddelelsen skal sendes til info@nellemann.dk.

 

I meddelelsen skal du tydeligt gøre opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

 

Som udgangspunkt refunderes beløbet til samme betalingskort, som købet er foretaget med. Er dette ikke muligt, kan beløbet refunderes til købers bankkonto.

 

10.2 Ved køb i showroom

 

Der er ikke fortrydelsesret ved bilkøb i showroom.

 

11.   RETURNERING VED FJERNKØB

 

11.1  Tilbagebetaling af købesum og afhentning af bil

 

Ved returnering af bilen tilbagebetales det fulde beløb, når bil og registreringsattest er returneret til Nellemann A/S. I tilfælde af en værdiforringelse som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

 

11.2  Bilens stand ved returnering

 

Du skal sørge for, at bilen er os i hænde uden unødig forsinkelse. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen af bilen. Du bærer risikoen for bilen fra tidspunktet for leveringen og indtil returnering.

 

Du hæfter for eventuel værdiforringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå bilens egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve bilen på samme måde, som hvis du havde prøvekørt bilen hos en forhandler.

 

Når Nellemann A/S modtager bilen, gennemgås bilen, og du får tilbagebetalt det beløb der er indbetalt til Nellemann A/S inden 14 dage, medmindre der ved gennemgangen konstateres værdiforringende forhold.

 

Såfremt der ved gennemgangen af bilen konstateres værdiforringende forhold, som skyldes anden håndtering af bilen, end hvad der var nødvendigt for at fastslå dennes art, egenskaber og den måde den fungerer på, herunder af bilen er blevet beskadiget, bulet, ridset, rygning i bilen eller lignende, mens køber havde ansvaret for bilen, vil disse blive opgjort, og beløbet vil blive fratrukket det beløb, som refunderes til køber.

 

12.   KILOMETERTÆLLER

 

Kilometertal er angivet ifølge kilometertællers udvisende ved handlens indgåelse. Det oplyste kilometertal er ikke udtryk for en kilometergaranti, medmindre der er sat kryds i feltet ”Km garanti ja”, hvor der garanteres for, at bilen ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.

 

Ved brug af fortrydelsesretten ved fjernkøb, hæfter du ikke for de første 100 kilometer du har kørt i bilen indenfor de 14 dages fortrydelsesret. Bilens præcise kilometertal godkendes af dig ved levering af bilen.

 

Kørte kilometer afregnes udover de første 100 kilometer med 5 kr. pr. kørt kilometer. Beløbet fratrækkes det beløb som refunderes til dig.

13.   OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

 

Hvis du vil klage over dit køb eller behandlingen af din sag, kan dette gøres skriftligt til Nellemann A/S på e- mailadressen info@nellemann.dk eller til MG Motor Danmark A/S på e-mailadressen info@mgmotors.dk med udførlig beskrivelse af det hændte samt ønsket handling.

 

På denne måde vil din henvendelse blive behandlet af rette vedkommende, og du vil få svar retur hurtigst muligt. Vær dog opmærksom på, at sagen vil blive undersøgt grundigt, før du får svar, hvorfor der kan gå et par dage, før du modtager dette.

 

Er du uenig eller utilfreds med vores afgørelse, kan du som forbruger klage til:

 

Ankenævn for Biler Lautrupvang 2 2750 Ballerup www.bilklage.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr 7

 

Ved indgivelse af en klage til EU-Kommissionens online klageportal skal du angive vores e-mailadresse info@nellemann.dk / info@mgmotors.dk.

 

13.  PRIVATLEASING

Privatleasing udbydes i samarbejde med Leaseplan. Eksempel på kontrakt og betingelser kan downloades her.  Privatleasing aftale